Zajęcia indywidualne:

Koszt zajęć 1 osoby: 50zł/30min, 75zł/45min, 90zł/60min.

Koszt zajęć dla 2 osób: 70zł/30min, 90zł/45min, 120zł/60min.

Należy doliczyc koszt wejścia uczestnika na pływalnię. 

Zasady uczestniczenia i odwoływania zajęc indywidualnych.

1. Klient/Uczeń ma obowiązek powiadomic Prowadzącego o zamierzonych nieobecnościach nie później niż na 24 godziny przed zajęciami. W takim przypadku klient jest zwolniony z opłaty za zajęcia. W przypadku niepowiadomienia Prowadzącego (osobiście, telefonicznie, lub mailowo) o zamierzonej nieobecności, lub w przypadku spóźnienia się na zajęcia więcej niż 15 minut (Prowadzący ma prawo opuścic miejsce prowadzenia zajęc) Klient zobowiązany jest uiścic opłatę za zajęcia tak jak w przypadku ich odbycia.

 W przypadku spóźnienia Klienta krótszego niż 15 minut, Prowadzący przeprowadzi zajęcia do zgodnie z umówionym grafikiem (odliczając czas spóźnienia).

 2. W przypadku nieobecności, lub spóźnienia (powyżej 15 minut) Prowadzącego, zobowiązuje się on do poprowadzenia kolejnej lekcji nieodpłatnie. W przypadku spóźnienia krótszego niż 15 minut Prowadzący odpracuje czas spóźnienia podczas kolejnych zajęc, lub obniży cenę tych zajęc.

 3. Jeżeli na zajęciach dla dwóch osób nieobecny będzie jeden z uczestników, koszt zajęc dla obecnego uczestnika jest taki jak w przypadku zajęc dla jednej osoby.

 

 

Zajęcia grupowe 

Grupa

koszt /czas /ilośc zajęc

Kaczuchy

560zł/30 min/27

Początkujący

560zł/30 min/27

Doskonalenie

600zł/30min/35

Zaawansowani

proszę o kontakt

Trening sportowy

proszę o kontakt

Zasady płatności za zajęcia grupowe:

Opłata za kurs powinna byc wnoszona przed rozpoczęciem kursu. Po uzgodnieniu z Prowadzącym, Klient ma prawo uczestniczyc w pierwszych zajęciach próbnych, po których może zrezygnowac z uczestnictwa w kursie. 

 

 

Wpłaty za kurs można dokonac u Prowadzącego, lub na konto:

Crazy Camp Łukasz Rybiński

03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 21d/13

Konto: mBank  16 1140 2004 0000 3802 6893 2183